Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av metromode.se. Genom att använda metromode.se godkänner du detta.

Läs merJag förstår!

Gilla oss på Facebook

Mina favoriter

SE ALLT

kropp

Lär dig stressa av med mina 3 tips!

Det är så vanligt att i dagens samhälle känna sig stressad och leva med känslan av att man inte har tillräckligt med tid för att få allt gjort. Jag tror vi alla kan uppleva ”kampen” med tiden, eller vad säger ni?

Stressen blir också tyvärr en ond spiral som tröttar ut både kroppen och knoppen. Man får sämre fokus, blir mindre effektiv och så vidare.

”Calm is a super power”. Att lära sig att varva ner, få en bättre relation till sin andning och lära sig slappna av på riktigt är en superkraft som alla kan lära sig! Ju snabbare allt går i vår omgivning och inom oss, desto viktigare blir det att prioritera återhämtning.

Men vet ni. Man ska inte behöva åka på semester till en öde ö för att kunna stressa av. Det finns alla möjligheter för dig att göra det i ditt liv, där du är, med det du har. Det är så viktigt att lära sig lyssna till varningssignalerna, långvarig stress sliter verkligen på kroppen. Därför är det värdefullt att lära sig förebygga och utveckla metoder i sitt egna liv som är hållbara för en själv.

5 djupa andetag, varje timme

Ställ din timer så att den ger dig en påminnelse var 30:e minut, under hela dagen. Varje gång timern går på, tar du fem djupa andetag. Under dessa 5 andetag gör du inget annat än fokuserar på dina andetag. Det kanske inte är en timmes meditation, men det kan vara ett verktyg som du kan använda dig av för att bli bättre på att uppmärksamma viktigheten av att landa i nuet och återställa rytmen, så att du inte blir utmattad.

Skapa meningsfulla ritualer

Har du någon gång stannat upp och verkligen reflekterat över dina handlingar, saker som du gör dagligen och hur dem påverkar dig? Har du några meningsfulla ritualer i ditt liv? Du kanske har en eller flera saker som du gärna gör, eller så kanske du inte har tänkt över dina dagliga handlingar. Tänk ut en sak som du kan göra, varje morgon eller kväll. En handling i självkärlek som du kan upprepa. Det behöver inte vara en stor grej, utan hellre en mindre sak som känns överkomlig. Ex. Dricka varmt citronvatten på morgonen innan frukost.

Lär dig konsten att inte göra någonting

Att inte göra något alls, kan låta hur enkelt som helst. Men jag kan lova dig att det är en konst. Men jag vill inspirera dig till att inte göra något alls under 10 minuter. Inte prata, inte lyssna på något, inte titta på något, utan bara sitta stilla med dig själv. Bara vara. Testa och se om det kan vara något för dig.

MED ÖKAD RÖRLIGHET KOMMER ETT STÖRRE ANSVAR FÖR KROPPEN

Flexibilitet kommer med stort ansvar. Ett ansvar att hålla kroppen säker från skador! För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om viktenheten att jobba med mobiliteten och flexibiliteten i kroppen, att tillåta rörelse och bjuda in fler rörlighets övningar i vardagen och samtidigt bli mer observant på de mer stillasittande delarna av livet.

Ofta lockar samt motiveras många av att bli rörligare/vigare i kroppen som nybörjare i yogan, vilket jag inte skulle vilja påstå var något dåligt. Personligen hade jag ljugit om jag sa att det inte var en av de roligaste delarna med praktiken.

De fysiska samt ”konstnärliga” utmaningarna har alltid varit spännande att utforska, enligt mig. Men trots önskan att bli ännu vigare landade jag ganska så tidigt i faktumet att inte alltid sträva efter att nå tårna, eller gå längst i alla övningarna (asanan). Det var väldigt skönt att få det perspektivet, innan det blev en prestationsgrej av det hela.

Flexibilitet kommer med stort ansvar. När vi jobbar med att öppna upp och skapa plats, gör vi oss själva också väldigt sårbara. Därför bör vi inte endast söka oss till de extrema gränserna, men också lära oss att grunda, bygga upp våra kroppar samt balansera våra önskningar.

Att jobba säkert och smart helt enkelt, att också komma samman och inte alltid isär! 
Ta hand om dig och din kropp, Sx 
yoga 3
Flexibility comes with great responsibility. A responsibility to keep our bodies safe from injuries! A while ago I wrote a blog post about the importance of mobility and flexibility training – to allow and invite more of that in our everyday lives.

Yoga often attracts and motivated many beginners to become more mobile/flexible, which I wouldn’t say was something bad. Personally, I would be lying if I said that it wasn’t one of the most enjoyable parts of the practice.

The physical and ”artistical” challenge has always been fun to explore, according to me. But despite the desire to become even more flexible, I was aware of fact that was not always about reaching your toes, or go the furthest in all of the exercises/poses (asanan). It was very nice to get that perspective quite early, before it became a ”performance” thing.

Flexibility comes with great responsibility. When we are working to open up and create space, we also become very vulnerable. Therefore, we should not only push ourselves to the extreme limits, but also learn to find our centers, build up our bodies and balance our desires.

To be safe and smart – and work with our bodies and not pushing or forcing against! 
Take care of yourself and your body, Sx

MINA 3 ENKLA TIPS TILL HUR DU ÖKAR RÖRLIGHETEN I KROPPEN

Många refererar ofta till sina kroppar som kylskåp, som Yogalärare och Personlig Tränare är det något som jag har hört ett antal (läs; minst 1 miljon) gånger. Både när jag har undervisat yoga samt haft pt-kunder. Av någon anledning tror de flesta att dem inte kan bli flexibla i kroppen, utan att det är så dem är skapade. Ofta stämmer det inte alls.

Har man fysiska begränsningar kan det självklart spela roll, sedan kan det också påverka hur man är uppbyggd för att kanske lättare kunna utföra vissa positioner. Av det jag har sett genom åren av arbete med alla möjliga männsikor och från den egna erfarenheten vet jag att i stort sett alla skulle kunna förbättra möjligheterna till en mjukare och mer rörligare kropp. Ingen tvekan om saken. 
yoga 4
Det första man behöver göra är att omfamna sin startpunkt och tillåta sig själv att kunna utforska området rörlighet. Har man en fast bild i huvudet på att rörlighet är något ouppnåeligt – kan det vara svårt att komma förbi den ”blockeringen”. Första målet är alltså att jobba med den mentala biten, för att skapa plats för kroppen att leka!

Sedan kan vi gärna skrota myten av att man inte kan bli vig som äldre och att det endast är barn som är rörliga. Jag har sett så fantastiska förändringar hos folk som aldrig trodde att dem kunde bli mjuka i kroppen. Det funkar, oberoende ålder! Det blir bara ännu viktigare att jobba upp flexibiliteten som äldre. Sedan behöver vi inte ligga och pressa kroppen i absoluta ytterlägen eller agera ballet dansöser, men det är en annat samtalsämne!

MINA 3 ENKLA TIPS TILL HUR DU ÖKAR RÖRLIGHETEN I KROPPEN 

1. Så fort du har ett tillfälle (finns många under en dag), utforska möjligheten att sätta dig ner på huk (en djup squat). Ta tag i en stol, en kant, eller en vägg som hjälp för att sakta sakta sätta dig ner på huk. Vi är skapade för att sitta på huk och allt detta stols-sittande har förstelnat människokroppen.

Väldigt många har korta hälsenor, tajta höftböjare, hamstrings etc. Denna enkla övning kan du ta med dig absolut överallt och tillslut kanske du kan sitta där och borsta tänderna! Börja försiktigt och se fram emot resan till en mjukare och skönare kropp!

2. Skaffa en lång smal pinne och placera båda händerna i kanterna på pinnen, börja sedan med att föra pinnen försiktigt framför dig och över huvudet. Den här övningar hjälper till att öppna upp bröstet samt skapa ökad rörlighet i bland annat axlarna. Till en början kanske du inte klarar att få pinnen längre än i höjd med ditt huvud, men efter ett tag kommer pinnen kunna föras längre och längre bak. Pinnen kan du sedan använda till fler övningar, men börja gärna med denna.

3. Hoppa på en rörlighetsklass. Få hjälp av en kunnig person och skaffa några rörlighetsövningar till din samling. Utför dessa övningar innan dina träningspass. Vare sig du gör dessa övningar innan dina löp, gym, yogapass – låt det bli en del av din vardag, en del av ditt liv och du kommer uppleva fördelarna med en mer flexibel och rörlig kropp.


Many people often refer to their bodies as stiff refrigerators. As a Yoga Teacher and Personal Trainer it’s something that I’ve heard a number (read at least one million) times. Both when I have taught yoga and trained PT clients. For some reason most of them see it as an impossible think to become flexible in their bodies, that it’s how they’re created. Often it is not true at all.

If you have physical limitations, it can clearly play a role, it can also affect how your body is structured to perhaps make it easier to perform certain positions. From what I’ve seen over the years working with all kinds of people and from my own experience, I know that almost everyone could improve the chances of a more flexible body. No doubt about that. 

The first thing you need to do is to embrace your starting point and allow yourself to be able to explore the area of ​​movement. If you have a fixed image in your mind that certain movements are unattainable – it can be difficult to get past the ”blocking” in your mindset. The first goal is therefore to work on the mental part, to create space in mind for the body to play!

Also, I would love to ”kill” the myth that you can not become flexible when becoming older and that only children are mobile. I have seen amazing changes in people who never thought they could be so bendable in their bodies. It works, no matter the age! It only becomes even more important to work on your flexibility the older you become. However, we do not have to squeeze our bodies in absolute extreme positions or act like ballet dancers, but that’s a different topic!

MY 3 EASY TIPS ON HOW TO INCREASE MOBILITY IN THE BODY

1. As soon as you see the opportunity (there are many in a day), to explore the possibility to sit down in a deep squat – do it. Grab a chair, or a wall to help you as a tool to slowly slowly sit down. We are created to squat and all this chair-sitting has had such a negative effect on the human body.

2. Use a long thin stick and place both hands on the edges of the stick, then start with bringing the stick gently in front of you and above your head. This exercise helps to open up the chest and ensuring greater mobility in your shoulders. At first you may not be able to get it over your head, but after a while it will go further and further back. The pin can then be used to more exercises, but please start with this one.

3. Join on a movement class. Get help from a professional person and get some movement exercises to your collection. Perform these exercises before your workout. Whether you do these exercises before your running session, gym or yoga class – let it become a part of your everyday life and you will experience the benefits of a more flexible and mobile body.

Sassa Aslis webbshop
Dölj
metro mode weekly

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!

Mode
Petra Tungården
Lifestyle
Henrietta Fromholtz
Lifestyle
Susanne Barnekow
Mode
Fanny Ekstrand
Mode
Pamela Bellafesta
Lifestyle
By Momo
Lifestyle
Elin Johansson
Hälsa
Sassa Asli
Lifestyle
Tess Montgomery
Mode
Mathilda Weihager
Hälsa
Joanna Swica
Home
34 kvadrat
Hälsa
Foodjunkie
Mode
Tyra-Stina Wilhelmsson
Hälsa
Fannie Redman
Hälsa
Josefines Yoga
Lifestyle
Makeup by Lina
Mode
Paulina Forsberg
Lifestyle
Marie Serneholt
Mode
Emma Danielsson
Man
Niklas Berglind