Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av metromode.se. Genom att använda metromode.se godkänner du detta.

Läs merJag förstår!

Gilla oss på Facebook

SASSA ASLI

Mina favoriter

SE ALLT

DAGENS FRÅGA – ÄTER DIN KILLE VEGANSK MAT SOM DU?

Utanför en mysig juicebar i Pars. 

Läsarfråga
Hej Sassa!

Jag har märkt i dina blogginlägg att du och Magnus äter i stort sett samma mat. Så jag undrar om det alltid varit så att ni haft likadan syn på maten/hälsan eller om en av er påverkat varandra under tiden ni varit tillsammans? I så fall, hur gick ni tillväga med förändringarna?

Du får gärna ta upp svaret i bloggen om du önskar.

Keep up the good work med bloggen! Den är underbar!

Sassa svarar

Tack för din fråga och för dina fina ord! Precis som du har observerat så äter jag och Magnus nästan detsamma. Även om han var lite skeptisk till min stora kostförändring för några år sedan (gick från extrem köttätare till växt baserad kost), tog det inte lång tid innan han började bli riktigt nyfiken. Efter ett tag föll det sig helt naturligt och vi började äta den samma maten hemma (enklast så). Dem positiva effekterna var så många att han inte kunde tacka nej. Jag började med att introducerade honom för smoothies, sedan gick allt av sig själv egentligen…..

Nu kan han inte hålla fingrarna i styr och handlar själv hem gojibär, hampafrön, chiafrön – you name it! Han är riktigt bra på att hitta hälsosamma veganska restauranger och caféer, var vi än befinner oss i världen och han är intresserad samt nyfiken på att testa nya maträtter. Man skulle kunna tro att han var mer hardcore än mig, men så är inte fallet. 

Jag tror att man påverkar varandra mer än vad man tror. Samtidigt tror jag det är oerhört viktigt att aldrig tvinga fram förändringar hos sin partner, det måste helt enkelt komma av egen vilja. Självklart kan man introducera nya rätter, men aldrig hetsa till förändring. Även om man kanske blir frustrerad till tider. Mitt tips skulle vara att göra spännande rätter att bjuda på, se intressanta dokumentärer tillsammans samt läsa upp sig mer på mat och hur det påverkar hälsan. Inte minst, ha tålamod.

Men viktigt att poängtera. Han gör sina val som vuxen och ibland innebär det att han äter sådant som jag väljer att inte äta. Detta är helt upp till han och det är inte min sak att dömma honom (eller han mig), eller säga hur han borde äta. Så länge man gör aktiva val i sitt liv samt är medveten om vad man gör, är det helt upp till var och en. Sedan är detta min livsstil, det är så jag väljer att leva och självklart delar han många delar av det men inte absolut allt. Vilket är helt ok. Hade han varit en soffpotatis, hade det nog inte funkat så bra, haha!

Den största och viktigaste förändringen är den DU gör i ditt liv, när du mår bra och strålar kommer det smitta av sig. Tro mig. Sedan kommer det skapas ringar på vattnet och inom kort har du helt säkert inspirerat fler än du tror till att bry sig mer om sin hälsan.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Stor kram, Sassa


Sassa responds
Hi Anja!

Thank you for your question and for your nice words! Just as you have observed, me and Magnus eat almost the same. Although he was a bit skeptical about my diet change (going from heavy meat eater to plant based) a few years ago. However, it did not take long time before he started to get really curious and after a while we began to eat the same foods at home (easiest that way). The positive effects were so many that he couldn’t refuse to get more into it. I began by introducing him to smoothies, then it basically went all by itself…..

Now he can not keep his hands off healthy food and often brings home goji berries, hemp seeds, chia seeds – you name it! He’s also really good at finding healthy vegan restaurants and cafes, wherever we are in the world and he’s interested and curious to try new dishes. You might believe that he’s more hardcore than me!

I think that we influence each other more than we think. At the same time, I think it’s extremely important to never force changes upon your partner, it simply must come from their own authentic will. Obviously, one can introduce new dishes, but never incite change. Although you might get frustrated at times. My tip would be to make exciting dishes, watch interesting documentaries about health together and increase your knowledge about food etc. At the same time be very patient.

It’s very important to point out. He makes his own choices as an adults and sometimes that means that he eats things that I choose not to eat. This is entirely up to him and it’s not my job to judge him (or him me), or say how he should eat. As long as you make active choices in your life and you’re aware of what you do, it’s entirely up to you. 

The biggest and most important change is the one you make in YOUR own life, when you feel good and radiate that energy, it will rub off on others around you. Believe me. It will create cirkels on the water and soon you have inspired more people than you think, to better take care of themselves!

Hope you got your answer!
Big hug, Sassa

PERSONLIG TRÄNING ONLINE – KOM IGÅNG MED DITT HÄLSOSAMMA LIV!

Nu är jag igång med att ta emot nya klienter till min PT-Online, yaaayy!! Om du är sugen på att kicka igång våren och komma igång med ditt nya hälsosamma liv, tycker jag du ska kika in mina vårerbjudanden!

Har just nu bland annat 30% rabatt på det super omtyckta detoxupplägget, till och med den 6/3! Kika in hemsidan nedan för mer information!

Klicka: PERSONLIG TRÄNING ONLINE
För alla upplägg, klicka HÄR

I’ll soon be able to share my PT-Online in English too, stay tuned! Sx

SKAPA BÄTTRE KONTAKT MED DIN INRE RÖST – DU FÅR MINA TIPS!

onepiceJag tror att vi alla har kapaciteten att utveckla kontakten med vårt sanna jag samt vår intuition. Att vi genom mental stillhet, närvaro i nuet, egen-kärlek och ibland utmaningar utanför komfort zonenen kan utveckla kontakten med den inre rösten. För att sedan leva ett mer autentiskt liv, där vi lever ut vår fulla potential i en omgivning och tillvaro som vi trivs i. Det kan för många låta lite flummigt, ”inre vägvisare”, ”lyssna på intuitionen”? Men, jag tror att det nu är viktigare än någonsin att vända fokus inåt och landa i vår egna trygghet till oss själva. Istället för att hela tiden söka svar utanför.

Det första steget tror jag är att ha tro och tillit till att vi faktiskt sitter inne med verktygen, för det gör – det berör alla. Det gäller alltså inte endast vissa. Nedan får du några tips till hur du kan gå tillväga för att bättre komma i kontakt med dig själv ♥

– Första steget kan vara att du börjar prioritera egen-tid. Det är otroligt viktigt att omge sig med människor, nära och kära. Samtidigt är det otroligt viktigt att också skapa utrymme för sig själv. Genom att du tar ut på egna ”äventyr” (det kan vara vad som helst, behöver alltså inte vara att du ska resa någonstans alldeles själv – även om det också är bra), kommer du att med tiden lära känna dig själv bättre. När du bättre kommer i kontakt med den du är, förstärker du också banden till din inre röst. 

– Finn en plats som för dig betyder lugn och harmoni. Det blir din speciella plats dit du går (gärna dagligen) för att skapa en bättre kontakt med ditt inre jag.

– Sätt inte för höga krav i början. För många är meditation väldigt nytt och därför är det smart att börja med små steg, 5-10 minuter räcker gott och väl.

– Skaffa en egen soul journal. Med hjälp av ett häfte kan du skriva ner tankar, drömmar, mål och känslor som blommar upp. Det kan vara ett fint sätt att tydliggöra sina egna tankar. Många gånger agerar vi inte utefter vad som egentligen är bäst för oss, utan av gamla mönster eller vad andra har sagt är bäst för oss. Står du inför en situation i ditt liv där du inte vet vilken väg du ska ta. Använd din soul journal. Lyssna inåt och skriv ner vad DU känner.

–  Har du en dålig känsla kring något, eller tvärtom, upplever du en väldigt stark positiv känsla. Då är det väldigt sannolikt att det är den kompassen som vill vägleda dig och peka in dig i rätt riktning. Och vet du vad. Den har oftast alltid rätt, believe me.

Desto mer du använder samt lyssnar på din intuition, din inre vägvisare, desto starkare och tydligare blir den rösten med tiden.

Sx.


 

I think we all have the capacity to get in touch with our true selves and our intuition. Through meditation, presence, self-love, and sometimes challenges outside our comfort zones we can develop a better contact with our inner voice. Which can help us to live a more authentic life, in which we live out our full potential in an environment we love. To many it can sound a bit silly, ”inner guidens”, ”listen to your intuition”? But, I think it’s more important than ever to turn the focus inward and create an alignment with our inner and outer worlds. Instead of constantly seeking the answers outside of ourselves.

The first step I believe is to have faith and trust that we are actually have the tools within ourselves. This does not apply only to some, but to everyone. Below are some tips for how to proceed in order to better get in touch with yourself ♥

– The first step may be that you begin to prioritize your own time. It’s incredibly important to surround himself with good people, friends and loved ones. At the same time it’s incredibly important to create space for yourself. Going out on your own ”adventures” (it can be anything, you don’t have to travel somewhere by yourself – although that’s a good thing to do), you will in time get to know yourself better. When you better come in contact with who you are, you also reinforces the ties to your inner voice.

– Find a place which for you is all about peace and harmony. Let that be your special place you go to (preferably daily), to create a better contact with your inner self.

– Do not place too high demands in the beginning. For many, meditation is very new, it’s smart to start with small steps, 5-10 minutes is more than enough.

– Get your own soul journal. With the help of a note book, you can write down thoughts, dreams, goals and feelings that comes up. It can be a beautiful way to clarify/get to know your own thoughts etc. Many times we do not act/or do things that are aligned with what we want and that can be a sign of us doing things out of old habits. If you would like to get to know yourself, you need to pay attention to you.

And if you’re facing a new or challenging situation in your life where you do not know which road to take. Use your soul journal. Listen inward and write down what you feel.

– If you have a bad feeling about something, or vice versa, you experience a very strong positive feeling. Then it’s very likely that it is the compass in you that would like to guide you and point you in the right direction. And you know what, that compass is more than often on point. Believe me.

The more you use, as well as listen to your intuition, your inner guide, the stronger and clearer becomes the voice over time. You will in the end become better at knowing what you want, were to want to be, what you want to do in life etc. 

Sx.

Sassa Aslis webbshop
Dölj
metro mode weekly

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!

Lifestyle
Sophia Anderberg
Lifestyle
Emelie Walles
Home
Jannike Ebbing
Hälsa
Sassa Asli
Lifestyle
Cassandra Lundgren
Mode
Emma Danielsson
Hälsa
Foodjunkie
Hälsa
Joanna Swica
Lifestyle
Evelina Andersson
Lifestyle
Sara Che
Lifestyle
Tess Montgomery
Hälsa
Josefines Yoga
Lifestyle
Susanne Barnekow
Mode
Paulina Forsberg
Mode
Mathilda Weihager
Lifestyle
Cassandra Klatzkow
Lifestyle
Fanna Ndow Norrby
Hälsa
Jenny Sunding
Mode
Imane Asry
Home
34 kvadrat
Hälsa
Fannie Redman
Mode
Tyra-Stina Wilhelmsson
Mode
Fanny Ekstrand